• Danh từ

    một trong các thành phần của một tổng, một phân số, một tỉ số hay một dãy số.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X