• Danh từ

    tên gọi chung các số nguyên và các phân số (dương, âm hoặc bằng không)
    các số 1, -5, L, 0 là những số hữu tỉ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X