• Danh từ

    số mà đem cộng với bất kì số nào cũng không làm thay đổi số ấy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X