• Danh từ

    phạm trù ngữ pháp số trong một số ngôn ngữ, biểu thị ý có trên một; đối lập với số ít
    danh từ số nhiều trong tiếng Anh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X