• Danh từ

    số biểu hiện kết quả so sánh giữa các hiện tượng với nhau.
    tên gọi chung các số dương, số âm và số không.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X