• Danh từ

    tên gọi chung số hữu tỉ và số vô tỉ; phân biệt với số ảo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X