• Danh từ

    sổ ghi số phận mỗi người do trời định, theo mê tín
    bị gạch tên trong sổ thiên tào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X