• Tính từ

    (súc vật cái) không có khả năng chửa đẻ
    trâu sổi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X