• Danh từ

  (Phương ngữ) lúc sáng sớm
  đi từ sớm mai
  "Một năm được mấy mùa xuân, Một ngày được mấy giờ dần sớm mai." (Cdao)
  Đồng nghĩa: ban mai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X