• Tính từ

  không sớm thì muộn, thế nào cũng sẽ xảy ra
  chuyện này, sớm muộn rồi mọi người cũng biết
  sớm muộn gì hôm nay cũng phải xong
  Đồng nghĩa: trước sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X