• Tính từ

  (Khẩu ngữ) sớm (nói khái quát)
  đi đi cho sớm sủa
  hơn mười giờ rồi chứ sớm sủa gì!
  Trái nghĩa: muộn màng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X