• Động từ

  chiếm hữu, sử dụng và hưởng thụ của cải vật chất trong xã hội
  sở hữu tư liệu sản xuất
  giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

  Danh từ

  (Khẩu ngữ, Ít dùng) quyền sở hữu, sự sở hữu (nói tắt)
  căn hộ này thuộc sở hữu của anh ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X