• Danh từ

  khả năng tác động mạnh mẽ đến những người khác, đến sự vật, gây tác dụng ở mức cao
  đoàn kết là sức mạnh
  sức mạnh tinh thần
  sức mạnh vô hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X