• (vật rắn) bị mất đi một bộ phận nhỏ hay một mảnh tương đối lớn ở cạnh, ở rìa
  sứt răng
  bát sứt
  Đồng nghĩa: mẻ
  bị tuột, bị đứt ra một đoạn
  áo sứt chỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X