• Động từ

  lấy làm phương tiện để phục vụ nhu cầu, mục đích nào đó
  hết hạn sử dụng
  quyền sử dụng đất
  sử dụng tiếng Anh để giao tiếp
  Đồng nghĩa: dùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X