• Động từ

  làm cho không còn những chỗ hư hỏng, sai sót hoặc không thích hợp, để trở thành bình thường hoặc tốt hơn
  sửa vô tuyến
  sửa từng chữ
  sửa chiếc xe hỏng
  Đồng nghĩa: chữa
  thay đổi, thêm bớt để phù hợp với yêu cầu
  sửa áo dài thành áo cánh
  Đồng nghĩa: chữa
  (Khẩu ngữ) trị để làm cho sợ
  sửa cho một trận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X