• Danh từ

  việc, chuyện (nói khái quát)
  gây sự
  muốn quên đi mọi sự
  từ có tác dụng danh từ hoá (sự vật hoá) một hoạt động, một tính chất
  sự sống
  sự đau đớn
  sự thông cảm
  sự cố gắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X