• Danh từ

  cái xảy ra được nhận thức có ranh giới rõ ràng, phân biệt với những cái xảy ra khác
  tìm hiểu đầu đuôi sự việc
  sự việc trở nên nghiêm trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X