• Phụ từ

  (nói năng, mắng chửi) không ngớt lời với một giọng to tiếng, làm người nghe rất khó chịu
  mắng sa sả
  nói sa sả cả ngày
  Đồng nghĩa: ra rả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X