• Động từ

  bảo người dưới làm việc gì đó cho mình
  sai người làm
  sai con đi chợ

  Tính từ

  (cây cối) có hoa quả hoặc củ nhiều và sít vào nhau
  cây bưởi sai hoa
  mít sai quả
  sai trĩu trịt
  Đồng nghĩa: sây

  Tính từ

  không giống, không phù hợp với cái hoặc điều có thật
  phản ánh sai sự thật
  nói như thế là sai
  Trái nghĩa: đúng
  chệch đi so với nhau, không khớp với nhau
  xương bị sai khớp
  không phù hợp với yêu cầu khách quan, lẽ ra phải khác
  định hướng sai
  đi sai đường
  tính sai một bước
  Trái nghĩa: đúng
  không phù hợp với phép tắc, với những điều quy định
  làm sai nội quy
  viết sai chính tả
  Trái nghĩa: đúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X