• Tính từ

  trái với yêu cầu khách quan hoặc với lẽ phải, dẫn đến những hậu quả không hay
  một quyết định sai lầm
  việc làm sai lầm
  Đồng nghĩa: sai trái
  Trái nghĩa: đúng đắn

  Danh từ

  điều trái với yêu cầu khách quan, dẫn đến hậu quả không hay
  sửa chữa sai lầm
  phạm nhiều sai lầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X