• Danh từ

    năm tới
    "Ăn chơi cho hết năm nay, Sang năm kiếm chốn cho tày người ta." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X