• Danh từ

  sóng âm có tần số cao mà tai người không nghe được (trên 20.000 hertz).
  thiết bị ứng dụng sóng siêu âm (nói tắt).

  Động từ

  (Khẩu ngữ) khám, chữa bệnh bằng thiết bị ứng dụng sóng siêu âm
  siêu âm ổ bụng

  Tính từ

  có tốc độ lớn hơn tốc độ âm thanh
  máy bay phản lực siêu âm
  Đồng nghĩa: siêu thanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X