• Động từ

    như siêu thoát (ng1)
    được siêu thăng lên cõi Niết Bàn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X