• Động từ

  (Khẩu ngữ) làm sinh ra chuyện lôi thôi, rắc rối
  nói làm gì cho sinh chuyện
  cứ gặp nhau là sinh chuyện
  kiếm chuyện gây rắc rối cho người khác
  kiếm cớ để sinh chuyện
  sinh chuyện với nhau
  Đồng nghĩa: gây chuyện, sinh sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X