• Danh từ

  tổng thể các khoa học về thế giới hữu sinh và về các quá trình sống.
  Đồng nghĩa: sinh vật học

  Tính từ

  thuộc về sinh học, có tính chất của sinh học
  đặc điểm sinh học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X