• Danh từ

  ngôn ngữ đang được dùng hiện nay; phân biệt với tử ngữ.
  (Từ cũ) ngoại ngữ, về mặt là ngôn ngữ đang được học tập, sử dụng
  giờ học sinh ngữ
  giỏi sinh ngữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X