• Động từ

    (quyền) tự ý quyết định sự sống chết của những người khác
    nắm quyền sinh sát trong tay

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X