• Động từ

  (Từ cũ) sinh ra và nuôi nấng, dạy dỗ cho thành người
  công sinh thành
  "Đội ơn chín chữ cù lao, Sinh thành kể mấy non cao cho bằng." (Cdao)
  (Ít dùng) được tạo ra và dần dần hình thành
  những bí mật về sự sinh thành của trái đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X