• Danh từ

  cây thân leo dài, cùng họ với mây, lá kép lông chim, có bẹ, thân dùng làm bàn ghế, gậy chống, v.v.
  gậy song
  roi song

  Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) cửa sổ
  "Mỗi lần nắng mới hắt bên song, Xao xác, gà trưa gáy não nùng." (LTrLư; 6)
  chấn song (nói tắt)
  song cửa sổ
  nhìn qua song sắt

  Kết từ

  (Văn chương) như nhưng (nhưng nghĩa mạnh hơn)
  người đã lớn song trí còn non nớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X