• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) phụ thân và mẫu thân; cha mẹ
  "Dẫu vàng dẫu đá với người, Nặng tình đâu dám nhẹ lời song thân." (HT)
  Đồng nghĩa: hai thân, song đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X