• Danh từ

    số vốn đầu tư cần thiết để tạo ra một đơn vị sản phẩm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X