• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) âm phủ
  "Suối vàng hồn mẹ có linh, Chứng cho con trẻ lòng thành ngày nay." (LVT)
  Đồng nghĩa: chín suối, cửu nguyên, cửu tuyền, hoàng tuyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X