• Danh từ

  ống nhỏ bằng tre, gỗ, giấy, hoặc kim loại, dùng quấn sợi để cho vào thoi dệt hoặc quấn chỉ cho vào máy khâu
  đánh thêm mấy suốt chỉ
  ống suốt

  Động từ

  (Phương ngữ) tuốt
  suốt lúa

  Tính từ

  liền một mạch trong không gian, nối tiếp từ đầu này đến đầu kia, từ nơi này đến nơi khác
  nước trong nhìn suốt đến tận đáy
  suốt dọc đường đi
  liên tục trong thời gian, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc
  làm việc suốt từ sáng đến tối
  nói suốt ngày
  suốt một đời người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X