• Động từ

  tụ họp tại một chỗ một cách vui vẻ, sau một thời gian phải sống xa nhau
  gia đình sum họp
  "Ông tơ ghét bỏ chi nhau, Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi!" (TKiều)
  Đồng nghĩa: đoàn tụ, sum hiệp, sum vầy
  Trái nghĩa: biệt li, chia li, chia phôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X