• Động từ

  như nghĩ (ng1)
  vụng suy
  "Làm người mà chẳng biết suy, Đến khi nghĩ lại còn gì là thân." (Cdao)
  vận dụng trí tuệ để từ cái đã biết đi đến cái chưa biết hoặc đoán cái chưa xảy ra
  suy đến cùng
  suy bụng ta ra bụng người (tng)

  Động từ

  ở trạng thái đang ngày một sút kém đi
  vận đã đến lúc suy
  Trái nghĩa: thịnh
  (cơ thể hay bộ phận cơ thể) ở trạng thái đang ngày một yếu đi, thực hiện chức năng ngày một kém
  suy tim
  thận đã suy
  suy dinh dưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X