• Động từ

  so sánh hơn thiệt từng tí một với người mình cho là được hưởng có phần nhiều hơn mình
  tính hay suy bì thiệt hơn
  Đồng nghĩa: bì, phân bì, so bì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X