• Động từ

    hao mòn, sút kém hẳn đi
    nền kinh tế bị suy tổn nặng nề

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X