• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) mặt trời lúc sắp lặn
  "Làn mây bạc long lanh đáy nước, Bóng tà dương đã gác non đoài." (Cdao)
  Đồng nghĩa: tịch dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X