• (Khẩu ngữ) không thể nào không, thể nào rồi cũng sẽ phải như thế
    để một mình nó làm tài nào mà chẳng hỏng việc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X