• Động từ

  hết đêm, kết thúc một đêm
  thức đến tàn canh
  "Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh, Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây?" (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X