• Tính từ

    (Ít dùng) (gương về thất bại, sai lầm) rất lớn, ở ngay trước mắt
    "Những người thâm độc hiểm sâu, Gương treo tày liếp trên đầu chẳng soi." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X