• làm những điều ngang ngược một cách tuỳ tiện, trái với lẽ phải
    bọn côn đồ tác oai tác quái
    Đồng nghĩa: tác uy tác quái, tác yêu tác quái

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X