• Tính từ

  nhớn nhác và hỗn loạn
  gà vịt chạy táo tác
  Đồng nghĩa: nháo nhác, xáo xác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X