• Danh từ

  điểm chính giữa, cách đều tất cả các điểm trên một đường tròn hoặc trên một mặt cầu
  tâm vòng tròn
  tâm mặt cầu
  tâm Trái Đất
  tâm đối xứng (nói tắt)
  tâm hình chữ nhật

  Danh từ

  mặt tình cảm, ý chí của con người
  không nỡ tâm lừa bạn
  "Lửa tâm càng dập, càng nồng, Trách người đen bạc, ra lòng trăng hoa." (TKiều)
  Đồng nghĩa: lòng
  tấm lòng nhân ái
  sống có tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X