• rất hợp ý với nhau, cùng có chung những tình cảm và cách suy nghĩ như nhau.
    Đồng nghĩa: tâm đắc, ý hợp tâm đầu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X