• Danh từ

  (Ít dùng) khả năng tự biết trước một biến cố nào đó sẽ xảy ra, theo quan niệm duy tâm
  tâm linh báo trước có điều chẳng lành
  Đồng nghĩa: linh tính
  tâm hồn, tinh thần (thường có tính chất thiêng liêng)
  đời sống tâm linh
  hiểu thấu tâm linh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X