• Danh từ

  tình cảm và suy nghĩ của con người trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó (nói tổng quát)
  dồn hết tâm trí vào công việc
  tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó!
  Đồng nghĩa: tâm não, tâm tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X