• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) tim và ruột; lòng dạ
    "Nghe nhời con nói tỏ tường, Tướng công khi ấy tâm trường xót xa!" (CC)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X