• Danh từ

  đoạn tre hoặc gỗ dài, mảnh, một đầu nhọn, có thể có ngạnh, được phóng đi bằng cung, nỏ để sát thương
  bị trúng tên

  Danh từ

  từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một cá nhân, cá thể nhằm phân biệt với những cá nhân, cá thể khác
  tên phố
  tên làng
  đặt tên cho con
  từ dùng để chỉ từng cá nhân thuộc hạng bị coi thường, coi khinh
  tên cướp
  tên lưu manh
  Đồng nghĩa: gã, thằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X